Pieter Wijnen

Teamcoaching

Teamcoaching is een specifieke manier van coaching: niet een individu maar een team
binnen de eigen organisatie wordt gecoacht. Het onderwerp van teamcoaching is de
effectiviteit van het team als geheel. Daarbij komen de individuele teamleden aan
bod, maar ook de onderlinge samenwerking en interactie.

In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team
beïnvloeden. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken,
bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar,
op een constructieve manier. Vaak gaan teamcoachingtrajecten samen met individuele
coachinggesprekken van de teamleden.

Onderwerpen lopen uiteen, maar hebben steeds te maken met de effectiviteit van het
team. Enkele voorbeelden: Een managementteam wil haar wijze van aansturing veranderen,
een groep medewerkers loopt vast in de samenwerking en wil dit onder begeleiding
uitklaren, een team heeft er behoefte aan haar visie, doelstellingen, taken en
samenwerking door te nemen.

Voor aanvang van de gesprekken vindt er een gesprek plaats tussen de coach en de
leidinggevende om het onderwerp van de coaching af te bakenen. Het afsluitende
evaluatiegesprek vindt met dezelfde personen plaats.