Pieter Wijnen

Lichaamsgerichte coaching

Een serie van 5 coachsessies waarin met behulp van lichaamsgerichte energetische
oefeningen zicht ontstaat op persoonlijke blokkades en mogelijkheden tot het zetten van
volgende stappen.

De wijze waarop iemand zich gedraagt, weerspiegelt zich in het lichaam. Vaak is de
lichaamshouding niet in overeenstemming met het gedrag dat je wilt vertonen. In de
coaching kijken we welke lichaamshouding je in bepaalde situaties aanneemt en krijg
je hierop feedback. De vraag die er achterligt is: herken je dit in je normale leven en
werk. Vervolgens werken we via lichaamsoefeningen aan die plekken waar de energie is
geblokkeerd.

Het is daarmee dus een verdieping van de coaching.