Pieter Wijnen

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die problemen ervaren met
betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: klachten van depressieve aard,
burn- out of identiteitsproblematiek.

Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van
zijn of haar leven wil maken.

Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren
op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving.
Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een
belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die niet
overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om aandacht blijven vragen op de
achtergrond.

In Gestalttherapie spoor je deze onaffe zaken op zodat ze aan het licht kunnen komen en
alsnog aangegaan of verwerkt kunnen worden.

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie.

Samen met mij ga je het proces aan om jezelf te verkennen. Zo'n proces is een
ontdekkingsreis. Ik volg je, daag je uit en confronteer je. Jij laat je hierin leiden door je
gevoelens, je gedachten, je impulsen en maakt gebruik van je stem, lichaam, taal en andere
expressiemogelijkheden.

In de sessies maak ik gebruik van lichaamswerk, beeldend werk, meditatie en andere
werkvormen om je proces te ondersteunen.