Pieter Wijnen

Individuele coaching

Medewerkers of leidinggevenden hebben soms behoefte aan doelgerichte, persoonlijke
begeleiding. Vragen kunnen zo specifiek zijn dat ze effectiever individueel aangepakt
worden. En sommige competenties kunnen beter ontwikkeld worden binnen een bilaterale
begeleiding.

Individuele coaching is dan de aangewezen methode: de coach sluit aan bij de persoonlijke
leerdoelen en vragen en beoogt het "op maat" ontwikkelen van professionele competenties.

Door de individuele benadering krijgt de persoon alle tijd en aandacht. Hierdoor is er totale
afstemming op de eigen leervragen en thema's.

Mogelijke vragen en thema's zijn:

- Professionele ontwikkeling
- Werken aan specifieke competenties zoals afstemmen, assertiviteit, extraversie, zich kwetsbaar
  opstellen, omgaan met stress , balans werk - privé ...
- Ondersteuning bij verandering of conflictsituaties
- Begeleiden van belangrijke keuzeprocessen

De coach stimuleert tot heldere inzichten, ondersteunt het zoeken naar positieve
mogelijkheden, helpt bij het ontwikkelen van de eigen kracht, zet aan tot actie.